NEW PIG Absorber

Square Oil og New Pig® har indgået samarbejde om at bidrage til at gøre danske arbejdspladser renere, mere sikre og dermed hæve produktiviteten.

Vi værdsætter vores kunder og prøver at dække deres behov for smøremidler og relaterede hjælpematerialer og udstyr.

Vore kunders arbejdsmiljø og sikkerhed i forbindelse med smøremidler ligger os ligeledes meget på sinde, da smøremidler, der havner de forkerte steder udgør en fare og kan skabe farlige situationer, forurene miljøet og gøre uoprettelig skade, hvis det kommer i grundvandet.

Olie og fedtspild prøver vi alle at undgå, men fra tid til anden havner større eller mindre mængder smøremidler og andre stoffer på steder, hvor de ikke hører hjemme. De bliver inddæmmet og fjernet efter bedste evne og bortskaffet efter de gældende regulativer. Til dette benytter både vore kunder og vi absorberende midler til at opsuge de rester, der ikke kan pumpes op, eller fjernes med skovle eller andet mekanisk udstyr. Fjernelsen af spild og bortskaffelsen af det koster både tid, mandskab og, nogle gange, tabt produktion. Det er dyrt, nogle gange, meget dyrt! Derfor er det vigtigt, at oprydnings- og rengøringsarbejdet kan udføres så sikkert, hurtigt og effektivt, som muligt.

Fimaet New Pig® udvikler og producerer materialer til at absorbere alle væsker som olie, køle-smøremidler, opløsningsmidler, vand, syrer, baser (alkalier) og ukendte væsker.

Vi ved, at denne orientering ikke kan give svarene, men vi håber, at informationen vil være tilstrækkelig til at sætte fornyet fokus på dette område.

En lille pakke med vareprøver på forskellige absorberende materialer fra New Pig® kan rekvireres ved henvendelse til Square Oil.

I kept reading all the lace wigs uk and looking at pictures over and over. I finally broke down and ordered Wednesday and got it today. I can't wait to put it on and style it. I received a cute pink bag with it as well. I will update after I wear brazilian hair uk. But so far so good. I really wanted to wait a week before I left my review so I could be honest and have a brazilian hair bundles. I am in love, that's the only way to put it. The hair is so soft and the body wave is beautiful. The lace wigs uk looks really good, especially after I bleached my knots. I didn't have to do anything after that. It just looks so good and natural. My friends and family have been asking me about hair extensions uk and I highly recommend Enoya. This is such a beautiful unit, for a great price as well. And great for beginners.